Flêche Sainte Epvre Et Statue René IIFlêche Sainte Epvre Et Statue René II
©Flêche Sainte Epvre Et Statue René II|Regine Datin

Labels en categorieën

DESTINATION NANCY – Office du Tourisme is een VVV uit categorie I en in bezit van de labels Qualité Tourisme en Tourisme & Handicap.

CLASSIFICATIE CATEGORIE I

De Franse classificatie van VVV’s garandeert samenhangende en harmonieuze services van toeristische diensten voor bezoekers van vakantiebestemmingen in Frankrijk. De classificatie is in het leven geroepen door het Franse ministerie voor toerisme en onderverdeeld in drie categorieën, categorie I is de hoogste in rang.

DESTINATION NANCY – Office du Tourisme valt sinds januari 2014 onder categorie I

Een toeristische dienst uit categorie I is een bedrijfsstructuur die zich als doel stelt vakmensen te federaliseren en de toeristische sector in zijn geografische bereik, dat van nature een belangrijke toestroom van Franse en buitenlandse toeristen kent, te ontwikkelen.

De criteria voor deze classificatie geven de verplichtingen van de VVV weer in drie punten:
– de relatie met de plaatselijke overheden, via een overeenkomst met vastgestelde doelen,
– de relatie met de vakmensen van de bestemming, die zich ontwikkelt via activiteitenontwikkeling en de coördinatie tussen bedrijven en partners op het gebied van de toeristische ontwikkeling van het gebied,
– de relatie met de klantenkring, waarin de kwaliteit van de service al naargelang de categorie vooropstaat, verwoord in criteria die de toegang tot de informatie, de sfeer in de VVV en de deskundigheid van de medewerkers beschrijven, in het bijzonder van degenen die rechtstreeks contact hebben met de klant.

Hier volgen de belangrijkste verplichtingen van de VVV’s, al naargelang de categorie:

 • Een gemakkelijk toegankelijke ontvangst- en informatieruimte ter beschikking stellen.
 • Een reisadviseur ter beschikking stellen en informatie van kwaliteit verspreiden.
 • Het verkrijgen van informatie vergemakkelijken voor de toeristen.
 • Gratis informatie verstrekken over het plaatselijke toeristische aanbod.
 • Zich verplichten tot een kwalitatief gunstige werkomgeving.
 • Klachten behandelen en de tevredenheid van toeristen meten.

 

QUALITE TOURISME™

Om constant de ontvangst van toeristen en de kwaliteit van het toeristische aanbod te verbeteren, heeft de Franse regering het merk QUALITE TOURISME™ in het leven geroepen. Dit label selecteert en federaliseert onder eenzelfde noemer een gemeenschappelijk streven naar kwaliteit voor tevreden klanten in toeristische complexen, vakantiedorpen, campings, horecabedrijven, verhuurders van vakantiewoningen, VVV’s, bezienswaardigheden, sportieve activiteiten en recreatie.

Meer info over Qualité Tourisme.

Het streven is dat klanten dit label herkennen en daardoor in vol vertrouwen kunnen kiezen voor bedrijven die services van kwaliteit leveren.

DESTINATION NANCY – Office du Tourisme is onderscheiden met het label Qualité Tourisme.

De bij het merk aangesloten vakmensen dienen de Franse kwaliteitsnormen te respecteren, in het bijzonder op zes gebieden: informatie en communicatie, persoonlijke ontvangst, competent personeel, comfort, hygiëne en onderhoud in de ruimtes, extra aandacht voor plaatselijke attracties.

ISO 20121 certificering

DESTINATION NANCY is ISO 20121 gecertificeerd voor al haar activiteiten.

ISO 20121 is de internationale standaard voor verantwoordelijke evenementen en toerisme. Het verzekert klanten en bezoekers dat de gecertificeerde structuur de waarden van duurzame ontwikkeling diep heeft verankerd in haar activiteiten: of het nu gaat om strategie, inkoop, operationele organisatie van activiteiten, infrastructuur of zelfs communicatie.

Sinds 2018 wordt DESTINATION NANCY elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijk controleorgaan, SGS. Gedurende meerdere dagen komt een auditor controleren of DESTINATION NANCY zich inzet voor duurzame ontwikkeling, of de organisatieprocessen consistent zijn en of de klant- en bezoekerstevredenheid continu wordt verbeterd. De audits vinden altijd plaats tijdens evenementen, om de aanpak in het veld te controleren.

In 2020 was het Metropolitan Office voor Toerisme het eerste toeristenbureau in Frankrijk dat ISO 20121 gecertificeerd werd.

Innovatief duurzaam bestemmingslabel

DESTINATION NANCY is een van de eerste bestemmingen die zich inzet voor duurzame ontwikkeling. Samen met 8 andere Franse bestemmingen is DESTINATION NANCY als proefbestemming betrokken geweest bij het creëren van een nieuw label “Innovatieve Duurzame Bestemming”. Na deze gezamenlijke inspanning is DESTINATION NANCY een van de eerste 5 Franse bestemmingen die het label “Innovatieve Duurzame Bestemming” heeft ontvangen.

Dit label verbindt de hele bestemming tot duurzame ontwikkeling (lokale overheden, emblematische sites en evenementen, socio-professionals, bezoekers, bewoners, enz.) Het doel is om een verantwoord aanbod te bieden van het begin tot het einde van hun verblijf: hotels, restaurants, vervoer, activiteiten, winkelen, culturele evenementen, enz. Het is een collectieve onderneming gesteund door DESTINATION NANCY en de Metropool van Groot-Nancy, met een groeiend aantal partners.

Het label wordt om de 18 maanden beoordeeld door Bureau Veritas en werd in oktober 2023 vernieuwd.

TOURISME & HANDICAP

Het label Tourisme & Handicap garandeert en benadrukt de concrete inzet van de VVV voor een efficiënte en aangepaste ontvangst voor mensen met een functiebeperking.

Het logo bij de ingang van bezienswaardigheden, bedrijven en toeristische voorzieningen en op alle documenten informeert op betrouwbare en objectieve wijze over de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

DESTINATION NANCY – Office du Tourisme garandeert via dit label een (aan)gepaste ontvangst voor de vier categorieën (auditieve, verstandelijke, motorische en visuele functiebeperkingen)

Hiervoor zijn verschillende maatregelen getroffen:

 • Aangepaste inrichting van de ontvangstruimte van de VVV
 • Uitgave van specifieke documentatie
 • Scholing van het baliepersoneel
 • Organisatie van aangepaste rondleidingen met uitleg en toeristische producten

Ons doel: actief bijdragen aan het vergemakkelijken van het dagelijks leven van mensen met een functiebeperking.

Accueil Vélo

Het Franse label Accueil Vélo verstrekt aan toeristen op de fiets een uniek, eenvoudig en duidelijk netwerk van services langs bestaande fietstochten en Voies Vertes. De services van het label zijn onderverdeeld in zes categorieën:

 • Accommodatie
 • VVV’s
 • Fietsenverhuurders
 • Fietsenmakers
 • Bezienswaardigheden en recreatiecentra
 • Restaurants

De VVV DESTINATION NANCY biedt, als drager van dit label, fietsende bezoekers de volgende services:

 • Reparatiekit
 • Stallen van fietsen in de buurt van de VVV
 • Drinkwater op aanvraag
 • Informatiemateriaal over fietstochten en fietsen in Groot Nancy
 • Opladen van e-bikes
Sluiten